Category Archives: Miami, Florida

Miami Beach, Florida – Miami Wholesale Show – Sept 27th to 29th

 Miami Beach, Florida – Miami Wholesale Show  – Sept 27th to 29th

Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Florida.

1901 Convention Center Dr. Miami Beach, FL 33139

Hall A Entrance on Washington Ave.

September 27th

Exhibition Halls open at 10:00 am to 5:00 pm

September 28th 

Exhibition Halls open at 10:00 am to 5:00 pm

September 29th 

Exhibition Halls open at 10:00am to 3:00 pm

Advertisements